GIVING BACK

Giving back to Nature

Om een staat van balans tussen mens en natuur na te streven, spant Synchronic zich op verschillende manieren in om “wat we nemen” ook weer terug te geven aan de planeet, met een “zero impact +” beleid. Dat wil zeggen dat we het onszelf niet alleen tot doel stellen onze klimaat impact tot nul te reduceren, maar daarnaast ook een positieve impact te maken om herstel van de natuur te realiseren. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld initiatieven voor natuur behoud en natuur herstel.

Met deze benadering van ondernemerschap genieten we nu van alles wat de aarde ons te bieden heeft, maar zorgen we er ook voor dat toekomstige generaties een leefbare planeet erven.


Giving back to society

Think global, but act local. Synchronic profileert zich onder andere als een sociaal maatschappelijk betrokken onderneming die op een actieve manier bijdraagt aan locale sociaal maatschappelijke projecten en goede doelen, om zo het maatschappelijke leven te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren.